Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Wprowadzenie

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową; w tej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób będziemy traktować Twoje dane osobowe.

1.2 Korzystając z naszej strony internetowej i akceptując niniejsze zasady, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, przeczytaj nasz Cookies Policy . (kliknięcie tego linku otworzy nowe okno)

 1. Kredyt

2.1 Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

 1. Zbieranie danych osobowych

3.1 Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

 • (a) informacje o twoim komputerze oraz o twoich wizytach i korzystaniu z tej strony (w tym twój adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowań, długość odwiedzin, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji na stronie);
 • (b) informacje podane nam podczas rejestracji na naszej stronie internetowej (w tym adres e-mail);
 • (c) informacje, które podajesz podczas wypełniania swojego profilu na naszej stronie internetowej (w tym imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzenia, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia);
 • (d) informacje, które nam przekazujesz w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i / lub biuletynów (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail);
 • (e) informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub które są generowane w trakcie korzystania z tych usług (w tym czas, częstotliwość i schemat korzystania z usługi);
 • (f) informacje dotyczące wszelkich zakupów dokonywanych przez nas w ramach naszych usług lub wszelkich innych transakcji zawieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • (g) informacje, które publikujesz na naszej stronie internetowej w celu publikacji w Internecie (w tym [nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść twoich postów);
 • (h) informacje zawarte lub związane z wszelką komunikacją, którą nam wysyłasz lub przesyłasz za pośrednictwem naszej strony internetowej (w tym treść komunikacji i metadane związane z komunikacją); oraz (i) wszelkie inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przesłać.

3.2 Przed ujawnieniem nam danych osobowych innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 1. Korzystanie z danych osobowych

4.1 Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

4.2 Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:

 • (a) administrować naszą stroną internetową i firmą;
 • (b) personalizować naszą stronę internetową dla Ciebie;
 • (c) umożliwić korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • (d) wysyłać Ci towary zakupione za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • (e) dostarczać Ci usługi zakupione za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • (f) wysyłać do Ciebie wyciągi, faktury i przypomnienia o płatnościach oraz odbierać od ciebie płatności;
 • (g) wysyłać Ci niehandlowe informacje handlowe;
 • (h) wysyłać Ci powiadomienia e-mail, o które prosiłeś;
 • (i) wysłać Ci nasz biuletyn e-mail, jeśli go o to poprosisz (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie potrzebujesz już biuletynu);
 • (j) wysyłać Ci wiadomości marketingowe dotyczące naszej działalności lub firm starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz poinformuj nas w dowolnym momencie, jeśli nie potrzebujesz już komunikacji marketingowej);
 • (k) dostarczać stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 • (l) zajmować się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub w związku z naszą witryną;
 • (m) dbamy o bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobiegamy oszustwom; i
 • (n) weryfikacja zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości).

4.3 Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z licencją udzieloną nam przez Ciebie.

4.4 Twoje ustawienia prywatności mogą zostać wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być regulowane za pomocą kontroli prywatności na stronie internetowej.

4.5 Nie będziemy, bez Twojej wyraźnej zgody, przekazywać twoich danych osobowych stronom trzecim w celu ich marketingu bezpośredniego lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

 1. Ujawnianie danych osobowych

5.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, członków kadry kierowniczej, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, o ile jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

5.2 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (oznacza to nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i wszystkie jej spółki zależne), o ile jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

5.3 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 • (a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • (b) w związku z toczącymi się lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi;
 • (c) w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
 • (d) nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
 • (e) do każdej osoby, która naszym zdaniem może wnieść wniosek do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie tych danych osobowych, w przypadku gdy, w naszej uzasadnionej opinii, taki sąd lub organ prawdopodobnie wyda nakaz ujawnienia tych danych osobowych.

5.4 Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej polityce, nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

 1. Międzynarodowe transfery danych

Informacje 6.1, które zbieramy, mogą być przechowywane i przetwarzane oraz przekazywane między dowolnymi krajami, w których działamy, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą polityką.

6.2 Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, w których przepisy dotyczące ochrony danych nie są równoważne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.

6.3 Dane osobowe publikowane na naszej stronie internetowej lub przesyłane do publikacji na naszej stronie internetowej mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec użyciu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

6.4 Wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych opisanych w tym rozdziale 6.

 1. Przechowywanie danych osobowych

7.1 W tej sekcji 7 określono nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zatrzymywania i usuwania danych osobowych.

7.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

7.3 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 7 zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 • (a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • (b) jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
 • (c) w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielania informacji osobom trzecim w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego).
 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1 Podejmiemy rozsądne techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.

8.2 Przechowujemy wszystkie dane osobowe, które podajesz na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i firewallem) serwerach.

 1. Poprawki

9.1 Możemy aktualizować te zasady od czasu do czasu, publikując nową wersję na naszej stronie.

9.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych zasadach.

 1. Twoje prawa

10.1 Możesz polecić nam udostępnienie Ci wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; dostarczenie takich informacji będzie podlegać:

 • a) uiszczenie opłaty (obecnie ustalonej na 10 GBP); i
 • (b) dostarczenie odpowiedniego dowodu tożsamości (w tym celu zazwyczaj akceptujemy kserokopię paszportu poświadczoną przez adwokata lub bank oraz oryginalną kopię rachunku za media z aktualnym adresem).

10.2 Możemy wstrzymać dane osobowe, o które prosisz, w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.3 Możesz pouczyć nas w dowolnym momencie, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

10.4 W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewniamy ci możliwość rezygnacji z wykorzystania twoich danych osobowych w celach marketingowych.

 1. Strony internetowe osób trzecich

11.1 Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do i strony internetowe osób trzecich.

11.2 Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

 1. Aktualizowanie informacji

12.1 Daj nam znać, jeśli dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, muszą zostać poprawione lub zaktualizowane.

13. Nasze szczegóły

13.1 Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez We Love Network Limited - T / A LiveMoor.

13.2 Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 06832407, a nasza siedziba znajduje się w We Love Network Limited, C / O Francis Clark LLP, North Quay House, Sutton Harbour, Plymouth, Devon, PL4 0RA.

13.3 Naszym głównym miejscem prowadzenia działalności jest LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Estover Close, Plymouth, Devon, PL6 7PL

13.4 Możesz się z nami skontaktować:

 • a) pocztą, korzystając z adresu pocztowego; LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Plymouth, Devon, PL6 7PL
 • (b) korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;
 • (c) telefonicznie, na 01752 695220Lub
 • (d) pocztą elektroniczną, używając info@livemoor.co.uk

 14. Płatności Klarna

14.1 Aby zaoferować Ci metody płatności Klarna, możemy w kasie przekazać Twoje dane osobowe w formie danych kontaktowych i danych zamówienia do Klarna, aby Klarna mogła ocenić, czy kwalifikujesz się do ich metod płatności i dostosować te metody płatności dla Was. Przekazane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Własna informacja o prywatności Klarna.

×
Witaj przybyszu