Ważne informacje

Wszystkie informacje podane na naszej stronie internetowej, przez telefon, pocztą elektroniczną i na etykietach produktów związanych z korzystaniem z naszych produktów mają jedynie charakter orientacyjny. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące korzystania z któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z profesjonalistą w swojej okolicy przed ich użyciem.

Naszym celem jest zapewnienie jak największej ilości informacji i wskazówek, jednak żadna z podanych przez nas informacji nie powinna być traktowana jako specyficzna dla twoich osobistych okoliczności, a wszystkie dostarczone informacje powinny być traktowane jako ogólne wytyczne.

Jeśli podejmujesz się jakiejkolwiek produkcji na dużą skalę przy użyciu naszych produktów, pamiętaj, że wszystkie informacje podane na tej stronie, telefonicznie, pocztą elektroniczną i na naszych etykietach produktów w odniesieniu do mieszania olejów, zapachów, aromatów i kolorów mają wyłącznie charakter informacyjny. i zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie prób na małą skalę przed podjęciem jakiejkolwiek produkcji produktów na większą skalę.

×
Witaj przybyszu